Samaadhi


Door concentratie op een innerlijk of uiterlijk voorwerp overwin je de rusteloosheid van de geest, die gewoon is van de hak op de tak te springen. Er vindt een versmelting met het voorwerp van concentratie plaats waardoor de noties van innerlijk en uiterlijk verdwijnen. Dit heeft tot gevolg dat de Yogi een grote zaligheid ervaart. Die zaligheid wordt dan het voorwerp van meditatie. Uiteindelijk ervaart hij dat die zaligheid zijn eigen wezenlijke werkelijkheid is. Samaadhi is een van de middelen, een van de oefeningen. Het is ook het einddoel van Yoga. Het is dus een woord met meerdere betekenissen.
HomeWat is yoga?

   Bronnen van yoga
   Soorten van yoga

     Integrale yoga
       
        - Yama
        - Niyama
        - Aasana
        - Praanaayaama
        - Pratyaahaara
        - Dhaarana
        - Dhyaana
        - Samaadhi
    
     Karma yoga
    
     Gnyaana yoga

     Bhakti yoga

    
Hatha yoga

     Japa yoga