Dhyaana, meditatie


Mensen zijn altijd naar buiten gericht en hun geest verloor volstrekt het vermogen om naar zichzelf te kijken en in zijn eigen bron te rusten. Wie wil mediteren, heeft de grootste moeite om er tijd voor te vinden, want het zit niet in het patroon van het maatschappelijk leven.

Er is ook geen plaats voor voorzien. Wie het goed met zichzelf meent, moet hoe dan ook meditatie in zijn leven brengen. Hij moet systematisch zijn bewustzijn leren terugtrekken van buiten naar binnen. Dit lijkt op het eerste gezicht een erg egoïstische bezigheid. Maar dat is niet zo. Want als je naar binnen gaat, kom je, als je doorzet, terecht in een universeel domein, het Zelf, dat het Zelf is van alle wezens.

Een Sanskrietvers uit de goeroestotram zegt: "Mamaatmaa sarvabhoetaatmaa. Mijn Zelf is het Zelf van alle wezens." Dat is ook de reden waarom de grote verlichte wijzen van India zulke universele mensen zijn. Zo zei Swami Sivananda: "Er is maar één religie, de religie van het hart." Hij zag de eenheid in de verscheidenheid.
HomeWat is yoga?

   Bronnen van yoga
   Soorten van yoga

     Integrale yoga
       
        - Yama
        - Niyama
        - Aasana
        - Praanaayaama
        - Pratyaahaara
        - Dhaarana
        - Dhyaana
        - Samaadhi
    
     Karma yoga
    
     Gnyaana yoga

     Bhakti yoga

    
Hatha yoga

     Japa yoga